Karikature po narudžbi

Više na mojoj drugoj web stranici:

Karikatura po narudžbi : Pozivnica za vjenčanje

Načini izrade – ( personalizirana karikatura ):

  • Digitalna karikatura
  • Karikatura crtana klasičnim načinom
  • Marker + (akvarel+ drvene boje, akvarel+pastel)

Početna stranica

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *